Присвійні займенники 1

V této lekci ukrajinštiny se naučíte: Přivlastňovací zájmena