Присвійні займенники 2

V této lekci ukrajinštiny se naučíte: Přivlastňovací zájmena