Czasowniki modalne w czasie przeszłym 1

V této lekci polštiny se naučíte: Minulý čas způsobových sloves