Czasowniki modalne w czasie przeszłym 2

V této lekci polštiny se naučíte: Minulý čas způsobových sloves