Grammar - Present continuous (Přítomný čas průběhový)

1. Vyjadřuje děj, který probíhá právě teď. V tomto významu v přítomném průběhovém čase také používáme tyto časové výrazy:

 • now - nyní
 • right now - právě teď
 • just - zrovna
 • at present - v současné době
 • presently - v současné době
 • for the time being - zatím
 • currently - v současnosti
 • at the moment - v současné době
 • at the present - v současnosti
 • nowadays - v současnosti
 • this year - v tomto roce

I am reading this book now. Čtu teď tu knihu.

2. Přítomný čas průběhový také používáme ve významu budoucím, pokud máme něco nejen naplánováno, ale také zařízeno.

Ve významu budoucím se v čase přítomném průběhovém používají tyto výrazy:

 • tomorrow - zítra
 • tonight - dnes večer
 • next week - příští týden
 • next year - příští rok

I'm flying to Paris tomorrow. Letím do Paříže zítra.
(již mám koupenou letenku atd.)

We're getting married next month. Bereme se příští měsíc.
(už máme zajištěné šaty, místo na hostinu, pozvánky jsou už odeslané atd.)

3. Tento čas také používáme s příslovci always atd, když si na něco stěžujeme

 • always - vždy, pořád
 • continuously – nepřetržitě
 • constantly -  neustále

You are always forgetting homework. Pořád zapomínáš domácí úkol.

My father is always getting angry. Můj otec se vždycky rozčiluje.

She is always watching television. Ona se pořád dívá na televizi.