Grammar - So, Such (Tak, takový)

"So" se pojí s přídavným jménem nebo s příslovcem.
"So" zdůrazňuje/zesiluje jejich význam.

These chocolates are so good. (so + přídavné jméno)
Tyto čokoládové bonbóny jsou tak dobré.

Why do you drive so fast? (so + příslovce)
Proč řídíš tak rychle?

"Such" také zdůrazňuje/zesiluje význam, ale používáme ho ve spojení s podstatným jménem nebo s podstatným jménem, před kterým stojí přídavné jméno.

Don't be such a fool. Nebuď takový blázen.

Those are such good chocolates. To jsou tak dobré čokoládové pralinky.
(čokoládové bonbony z bonboniery)

V jednotném čísle používáme "such a", v množném čísle pouze "such". 

She is such a great cook. Ona je tak skvělou kuchařkou.

They are such good cooks. Oni jsou tak dobrými kuchaři.

 

Porovnejte

so + přídavné jméno       

You’re so nice. Ty jsi tak milý.

 

such + podstatné jméno

He’s such a nice person. Je to tak milý člověk.