Grammar - The passive voice (Trpný rod)

Trpný rod v angličtině se tvoří za pomocí podmětu + slovesa být v příslušném čase a tvaru příčestí minulého.

(Příčestí minulé se u pravidelných sloves tvoří přidáním -d /-ed, u nepravidelných sloves se jedná o třetí tvar slovesa.)

Přítomný čas prostý

I make a cake.
Dělávám dort.

A cake is made (by me).
Dort je vyroben (mnou).

Přítomný čas průběhový

I am making a cake.
Vyrábím dort. (právě teď)

 A cake is being made (by me).
Dort je vyráběn (právě teď mnou).

Minulý čas prostý

I made a cake.
Vyrobila jsem dort.

A cake was made (by me).
Dort byl vyroben (mnou).

Zápor se tvoří přidáním NOT

A cake isn't made by me. Dort není vyroben mnou.

A cake isn't being made by me right now. Dort není vyráběn mnou právě teď.

A cake wasn't made by me. Dort nebyl vyroben mnou.

Otázka se tvoří otočením slovosledu

Is a cake made here? Je tady dort vyroben?

Is a cake being made? Je dort vyráběn? (právě teď)

Was a cake made here? Byl dort vyroben tady?

Další příklady

He ate six shrimp at dinner. (active) Snědl šest krevet u večeře.

At dinner, six shrimp were eaten by him. (passive) U večeře, šest krevet bylo jím snězeno.

She posted the video on Facebook. (active) Ona vložila (to) video na Facebook.

The video was posted on Facebook by her. (passive) Video bylo jí vloženo na Facebook.

She writes a letter. (active) Ona píše dopis.

A letter is written by her. (passive) Dopis je napsán jí. (by her – 7. pád kým/čím)

She is writing a letter. (active) Píše dopis. (právě teď.)

A letter is being written by her. (passive) Dopis je psán jí. (právě teď.) (by her – 7. pád kým/čím)