Konjunktionen 3

V této lekci němčiny se naučíte: Spojky