Konjunktionen 4

V této lekci němčiny se naučíte: Spojky