Liczebniki porządkowe

V této lekci polštiny se naučíte: Řadové číslovky