Jak procvičovat pomocí kartiček?

Podívejte se na kartičku, zopakujte větu nahlas podle výslovnosti.
Řekněte si nahlas nebo v duchu odpověď (překlad kartičky) a klikněte pro zobrazení odpovědi.
Jaká byla vaše odpověď? Klikněte na tlačítko ✓ Umím to nebo ✕ Příště znovu.
Na konci se vám zobrazí výsledek a v dalším kole můžete pokračovat s kartičkami, které jste si odložili na příště.

Použijte klávesu U / Y / S nebo levé tlačítko myši pro odpověď ✓ Umím to.
Použijte klávesu P / N / C nebo pravé tlačítko myši pro odpověď ✕ Příště znovu.
Použijte klávesu / nebo ikony / pro změnu směru procvičování.
Použijte klávesu A pro znovu přehrání audia.
Použijte klávesu pro zobrazení odpovědi nebo pokračování dále.

» START «