Jak se učit pomocí kartiček?

Podívejte se na kartičku, zopakujte větu nahlas podle výslovnosti.
Otočte kartičku pro zobrazení odpovědi.
Znovu si řekněte větu nahlas podle výslovnosti a uvědomte si překlad.
Použijte klávesy / nebo ikony / pro posouvání kartiček.
Pro posun na další kartičku můžete kliknout také pravým tlačítkem myši.

Použijte klávesy / nebo ikony / pro otáčení kartiček.
Kartička se také otočí, pokud na ní klikněte nebo použijete mezerník.

Použijte klávesu A pro znovu přehrání audia.

» START «