Possessive pronouns 1

V této lekci angličtiny se naučíte: Přivlastňovací zájmena