Possessivpronomen 2

V této lekci němčiny se naučíte: Přivlastňovací zájmena