Práce s proměnnými

Procvičte si v PHP funkce pro práci s proměnnými