Pronombres posesivos 2

V této lekci španělštiny se naučíte: Přivlastňovací zájmena