Sloveso estar - préteritum

Ve španělštině se sloveso "estar" v minulém čase (pretérito) používá k vyjádření stavů nebo akcí, které byly dočasné nebo trvaly určitou dobu v minulosti. Příklady jednoduchých vět:

  1. Yo estuve cansado después del ejercicio. (Byl jsem unavený po cvičení.)
  2. Tú estuviste ocupado ayer. (Byl jsi zaneprázdněný včera.)
  3. Nosotros estuvimos felices en la fiesta. (Byli jsme šťastní na večírku.)

V těchto příkladech se používá "estar" v pretéritu k popsání dočasných stavů nebo emocí v minulosti.