Střední rod

Přivlastňovací zájmena středního rodu.