Tryb rozkazujący 1

V této lekci polštiny se naučíte: Rozkazovací způsob