Tryb rozkazujący 2

V této lekci polštiny se naučíte: Rozkazovací způsob

Pexeso
Červík
Prasátko
Křížovka [Řádky]
Křížovka [Sloupce]
Křížovka [Cik-Cak]