Zaimki dzierżawcze 1

V této lekci polštiny se naučíte: Přivlastňovací zájmena