Zaimki dzierżawcze 2

V této lekci polštiny se naučíte: Přivlastňovací zájmena