Základní pojmy ekonomie (3)

Zopakujte si definice základních pojmů ekonomie.