Základní slovní zásoba

dny v týdnu, měsíce, barvy, zvířata, ovoce a zelenina