Zdania podrzędne z że 1

V této lekci polštiny se naučíte: Vedlejší věty s že