Zvuková a písemná komunikace

telefonování, psaní emailů