Zwiedzanie miasta

V této lekci polštiny se naučíte: Prohlídka města