Test gramatiky 1A

Otestuj si svoji znalost anglické gramatiky.

Udělejte si zdarma tento test a prověříte si svoji znalost základní anglické gramatiky: členy, podstatná jména, zájmena a sloveso TO BE.

Jak funguje test?

Čeká na vás 6 cvičení, celkem 75 otázek. Pozorně si přečtěte zadání a vyberte nebo doplňte vaše odpovědi.